DER HVOR VI SELV TØR RISIKERE AT BLIVE SYGE

Når vi pludselig rammes af sygdom, mister vi ikke kun vores evne til at arbejde, men også en stor del af vores identitet.

Pludselig er vi ikke længere, den vi har været hidtil, og derfor er det nødvendigt, at vores rehabilitering og arbejdsmarkedspolitik tager udgangspunkt i hele mennesker.

STØRRE FOKUS PÅ DEN ENKELTE BORGERS POTENTIALE

Målet er at skabe det bedste udgangspunkt for, at den enkelte borger får en bedre tilknytning til igen at komme ud på arbejdsmarkedet, og ikke den kommunal proces.

Derfor vil vi:

• Arbejde målrettet på, at sikre den enkelte borger får det rette tilbud og hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet
• Understøtte den personlige udvikling, der sikrer, at den enkelte borger får troen på igen af generobre arbejdsmarkedet

BEDRE SAMMENHÆNG IMELLEM REGION OG KOMMUNE

Når vi bliver syge, tænker vi ikke på, om den hjælp vi har brug for kommer fra kommunen eller regionen. Desværre ser vi, at alt for mange borgere falder ned imellem de regionale og kommunale systemer, og det medfører at ventetiden på genoptræning bliver unødigt lang. Det skal vi gøre bedre.

Derfor vil vi:

• Gøre op med kassetænkningen, og turde gå forrest for at sikre den enkelte borger hurtig hjælp til genoptræning
• Arbejde målrettet for at nedbringe antallet af genindlæggelser som følge af for hurtige udskrivninger fra hospitalet
• Sikre at ingen borgere med ond i sjælen skal føle sig efterladt af psykiatrien

TURDE SIGE TIL OG TURDE SIGE FRA

Det er vores mål, at alle borgere der kan komme i arbejde, skal i arbejde – men der er også nogle der ikke kan, og der skal vores dygtige medarbejderes sunde fornuft kunne råde. Derfor vil vi:

• Arbejde for at udvide frikommuneprojektet, til også at omfatte de krav vi stiller overfor de mest udsatte borgere
• Sikre en hurtigere afklaring, så ingen borgere fanges i årelange ressourceforløb

TILBAGE